Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 28 Oct 2021 01:30:44

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Totalt antall meldte tilfeller i Bergen per måned

Måned 2020 2021
Januar 0 399
Februar 6 241
Mars 304 449
April 243 811
Mai 13 488
Juni 10 126
Juli 19 577
August 163 1 785
September 514 653
Oktober 757 585
November 1 522 0
Desember 313 0
Totalt 3 864 6 114