Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 26 Sep 2021 02:29:40

Tall fra FHI MSIS Statistikkbank

Historikk siste 21 dager i Bergens bydeler

Meldte tilfeller i Bergen per måned

Totalt antall meldte tilfeller i Bergens bydeler

Bydel 2020 2021 Sum Andel
Bergenhus 728 1 028 1 756 21,23 %
Årstad 757 990 1 747 21,12 %
Laksevåg 507 735 1 242 15,02 %
Fana 374 589 963 11,64 %
Åsane 329 592 921 11,14 %
Fyllingsdalen 321 433 754 9,12 %
Ytrebygda 199 376 575 6,95 %
Arna 99 213 312 3,77 %
Totalt 3 314 4 956 8 270 100,00 %