Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 02 Dec 2021 17:15:02

Tall fra FHI Ukerapport Uke 47 2021

Aldersfordelingen hos innlagte i intensivavdeling med C19 som hovedårsak til innleggelsen

2. mars 2020 - 28. nov 2021

Hele pandemien Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 19 1,6 % 1,7 2 1,7 % 0,2
18-29 24 2,0 % 2,9 3 2,6 % 0,4
30-44 135 11,5 % 12,4 22 18,8 % 2,0
45-54 239 20,3 % 32,0 15 12,8 % 2,0
55-64 295 25,1 % 45,5 25 21,4 % 3,9
65-74 259 22,0 % 48,0 23 19,7 % 4,3
75-84 186 15,8 % 60,3 27 23,1 % 8,8
85+ 20 1,7 % 17,0 0 0,0 % 0,0
Totalt 1 177 100,0 % 21,8 117 100,0 % 2,2