Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 23 Jun 2021 20:27:05

Tall fra FHI Ukerapport Uke 24 2021

C19-pasienter innlagt på sykehus etter fødeland

Fra mars 2020 til slutten av uke 24 2021

Antall innlagte Født i Norge Født utenfor Norge Ukjent fødeland
4 504 2 397 1 978 129

C19-pasienter - mest vanlige fødeland utenfor Norge

Fødeland Antall innlagte
Pakistan 268
Somalia 170
Irak 164
Syria 90
Afghanistan 78
Tyrkia 76
107 andre land 1132
Totalt 1978