Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 25 Sep 2021 11:15:46

Tall fra FHI Ukerapport Uke 37 2021

Aldersfordelingen hos innlagte med C19 som hovedårsak til innleggelsen

2. mars 2020 - 19. sept 2021

Hele perioden Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 94 1,8 % 8,5 14 4,7 % 1,3
18-29 261 5,1 % 31,4 23 7,7 % 2,8
30-44 910 17,8 % 83,7 59 19,7 % 5,4
45-54 1 144 22,3 % 153,2 65 21,7 % 8,7
55-64 1 044 20,4 % 160,9 33 11,0 % 5,1
65-74 832 16,2 % 154,1 34 11,4 % 6,3
75-84 609 11,9 % 197,5 44 14,7 % 14,3
85+ 232 4,5 % 197,5 27 9,0 % 23,0
Totalt 5 126 100,0 % 95,1 299 100,0 % 5,5

Aldersfordelingen hos innlagte i intensivavdeling

Hele perioden Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 15 1,5 % 1,3 <5 - -
18-29 20 2,1 % 2,4 <5 - -
30-44 103 10,6 % 9,5 10 17,9 0,9
45-54 204 21,1 % 27,3 8 14,3 1,1
55-64 250 25,8 % 38,5 13 23,2 2,0
65-74 219 22,6 % 40,6 9 16,1 1,7
75-84 145 15,0 % 47,0 9 16,1 2,9
85+ 13 1,3 % 11,1 <5 - -
Totalt 969 100,0 % 18,0 56 100,0 1,0