Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 16 Jun 2021 16:21:51

Tall fra FHI Ukerapport Uke 23 2021

Aldersfordelingen hos pasienter innlagt med C19 som hovedårsak til innleggelsen

2.mars 2020 - 13.juni 2021

Aldersgruppe Antall Andel Antall per 100 000
0-17 år 69 1,5 6,2
18-44 år 981 21,4 51,1
45-54 år 1018 22,2 136,3
55-64 år 980 21,4 151,0
65-74 år 782 17,1 144,8
75-84 år 550 12,0 178,4
>=85 år 197 4,3 167,7
Totalt 4577 100,0 84,9

Aldersfordelingen hos pasienter innlagt i intensivavdeling

Aldersgruppe Antall Andel % Antall per 100 000
0-17 år 13 1,5 1,2
18-44 år 99 11,3 5,2
45-54 år 181 20,7 24,2
55-64 år 229 26,2 35,3
65-74 år 209 23,9 38,7
75-84 år 133 15,2 43,1
>=85 år 10 1,1 8,5
Totalt 874 100,0 16,2