Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 23 Dec 2021 18:38:22

Tall fra FHI Ukerapport Uke 50 2021 side 11

Aldersfordelingen hos innlagte med C19 som hovedårsak til innleggelsen

2. mars 2020 - 19. des 2021

Hele pandemien Siste fire uker
Alder Antall Andel Antall per 100 000 Antall Andel Antall per 100 000
0-17 123 1,8 11,1 14 1,6 1,3
18-29 321 4,7 38,6 37 4,3 4,5
30-44 1 200 17,4 110,4 142 16,4 13,1
45-54 1 399 20,3 187,4 133 15,4 17,8
55-64 1 347 19,5 207,6 174 20,1 26,8
65-74 1 133 16,4 209,8 152 17,6 28,1
75-84 960 13,9 311,4 140 16,2 45,4
85+ 420 6,1 357,6 74 8,5 63,0
Totalt 6 903 100,0 128,0 866 100,0 16,1