Home C19-Døde

Covid-19 statistikk

Oppdatert: Sat, 15 May 2021 01:43:19

Tall fra Helsedirektoratet

Innlagte med C19 på sykehus

Helseforetak Region Dato Innlagte
Oslo universitetssykehus HFRegion Sør-Øst2021-05-1320
Akershus universitetssykehus HFRegion Sør-Øst2021-05-1319
Vestre Viken HFRegion Sør-Øst2021-05-1319
Private med avtale med Helse Sør-Øst i OsloRegion Sør-Øst2021-05-1310
Sykehuset Østfold HFRegion Sør-Øst2021-05-139
Helse Stavanger HFRegion Vest2021-05-126
Sykehuset Innlandet HFRegion Sør-Øst2021-05-136
Helse Møre og RomsdalRegion Midt2021-05-135
Sykehuset i Vestfold HFRegion Sør-Øst2021-05-135
Sykehuset Telemark HFRegion Sør-Øst2021-05-135
Sørlandet sykehus HFRegion Sør-Øst2021-05-134
Helse Bergen HF + Privat med avtale med Helse Vest i BergenRegion Vest2021-05-133
Helse Førde HFRegion Vest2021-05-132
Universitetssykehuset Nord-Norge HFRegion Nord2021-05-131
Finnmarkssykehuset HFRegion Nord2021-05-130
Helgelandssykehuset HFRegion Nord2021-05-130
Helse Fonna HFRegion Vest2021-05-130
Helse Nord-TrøndelagRegion Midt2021-05-130
Nordlandssykehuset HFRegion Nord2021-05-130
St. Olavs hospitalRegion Midt2021-05-130
Sunnaas Sykehus HFRegion Sør-Øst2021-05-130