Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 24 Sep 2021 12:21:04

Tall fra Helsedirektoratet

Innlagte med C19 på sykehus

Helseforetak Region Dato Innlagte
Oslo universitetssykehus HF Region Sør-Øst 2021-09-24 25
Akershus universitetssykehus HF Region Sør-Øst 2021-09-24 21
Private med avtale med Helse Sør-Øst i Oslo Region Sør-Øst 2021-09-24 13
Vestre Viken HF Region Sør-Øst 2021-09-24 12
Helse Møre og Romsdal Region Midt 2021-09-24 5
Helse Bergen HF + Privat med avtale med Helse Vest i Bergen Region Vest 2021-09-24 3
Sørlandet sykehus HF Region Sør-Øst 2021-09-24 3
Sykehuset Innlandet HF Region Sør-Øst 2021-09-24 3
Helse Nord-Trøndelag Region Midt 2021-09-24 2
St. Olavs hospital Region Midt 2021-09-24 2
Sykehuset i Vestfold HF Region Sør-Øst 2021-09-24 2
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Region Nord 2021-09-24 2
Helse Stavanger HF Region Vest 2021-09-24 1
Nordlandssykehuset HF Region Nord 2021-09-24 1
Sykehuset Telemark HF Region Sør-Øst 2021-09-24 1
Finnmarkssykehuset HF Region Nord 2021-09-24 0
Helgelandssykehuset HF Region Nord 2021-09-24 0
Helse Fonna HF Region Vest 2021-09-24 0
Helse Førde HF Region Vest 2021-09-24 0
Sunnaas Sykehus HF Region Sør-Øst 2021-09-24 0
Sykehuset Østfold HF Region Sør-Øst 2021-09-24 0
Totalt     96