Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 24 Sep 2021 14:00:47

Tall fra FHI

Totalt antall meldte tilfeller per fylke

Fylke Antall Andel
Viken 59 623 32,78 %
Oslo 51 332 28,23 %
Vestland 14 895 8,19 %
Vestfold og Telemark 11 101 6,10 %
Rogaland 10 234 5,63 %
Trøndelag 8 613 4,74 %
Innlandet 7 900 4,34 %
Agder 7 501 4,12 %
Møre og Romsdal 4 049 2,23 %
Troms og Finnmark 3 761 2,07 %
Nordland 2 852 1,57 %
Totalt 181 861 100,00 %