Home

2022: Antall levende fødte per måned

Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 06:59:22

Tall fra SSB tabell 05531

fodte2022

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/05531