Home

2019-2023: Antall fødte og døde per måned

Oppdatert: Mon, 11 Sep 2023 00:27:09

Tall fra SSB tabell 1298305531

2023-fodtedode-bar.png

2022-fodtedode-bar.png

2021-fodtedode-bar.png

2020-fodtedode-bar.png

2019-fodtedode-bar.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
12983 Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/12983
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/05531