Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 23 May 2023 13:30:26

Tall fra SSB tabell 01222

2016-2023: Antall fødte per kvartal

fodtekvartal

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2022K4
https://www.ssb.no/statbank/table/01222