Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 13 Jan 2023 04:20:37

Tall fra SSB tabell 01222

2016-2022: Antall fødte per kvartal

fodtekvartal