Home

Dødsårsaker 2016-2020

Oppdatert: Fri, 10 Dec 2021 21:39:00

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret tabell D1

Dødsårsak/Dødsår 2016 2017 2018 2019 2020
Total 40 629 40 710 40 793 40 561 40 534
Dødsfall av sykdommer 37 355 37 490 37 238 36 759 36 552
     Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer 858 907 932 928 894
       Tuberkulose 17 13 8 14 7
       AIDS (HIV-sykdom) 8 9 13 7 7
       Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt 17 8 15 9 10
       Andre infeksiøre og parasittære sykdommer 816 877 896 898 870
     Svulster 11 166 11 139 11 155 11 133 11 081
       Ondartede svulster (kreft) 10 853 10 910 10 922 10 842 10 809
        Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg 184 138 149 145 153
        Ondartet svulst i spiserør 226 204 242 248 295
        Ondartet svulst i mavesekk 296 300 293 271 277
        Ondartet svulst i tykktarm, endetarm og endetarmsåpning 1 612 1 623 1 571 1 512 1 545
        Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger 279 278 298 318 323
        Ondartet svulst i bukspyttkjertel 711 789 802 796 771
        Ondartet svulst i strupe 29 41 35 33 41
        Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge 2 241 2 144 2 205 2 147 2 168
        Ondartet melanom i hud (Føflekk-kreft) 308 285 309 281 295
        Ondartet svulst i bryst 632 594 658 606 601
        Ondartet svulst i livmorhals 95 74 93 85 106
        Ondartet svulst i andre deler av livmoren 152 146 148 150 149
        Ondartet svulst i eggstokk 303 315 283 271 249
        Ondartet svulst i blærehalskjertel 965 936 928 958 954
        Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken 245 253 249 230 246
        Ondartet svulst i urinblære 330 339 319 332 282
        Ondartet svulst i hjernen og sentralnervesystemet 334 343 357 346 324
        Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel 35 44 36 36 33
        Hodgkins sykdom og ondartede lymfomer (Lymfekreft) 276 330 288 317 305
        Leukemi 339 349 308 358 315
        Andre ondartede svulster i lymfatisk og bloddannende vev 249 272 274 285 270
        Andre ondartede svulster 1 012 1 113 1 077 1 117 1 107
       Godartede svulster og svulster med ukjent malignitetspotensiale 313 229 233 291 272
     Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem 142 146 130 150 149
     Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 1 008 1 076 1 019 1 026 1 276
       Diabetes 634 606 569 596 750
       Andre indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 374 470 450 430 526
     Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 2 795 3 074 3 185 3 111 3 043
       Demens 2 499 2 740 2 912 2 894 2 756
       Kronisk alkoholmisbruk og alkoholbetingede psykoser 137 134 145 103 139
       Avhengighet av psykoaktive stoffer eller medikamenter 20 17 26 19 26
       Andre psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 139 183 102 95 122
     Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 2 056 2 232 2 224 2 391 2 533
       Parkinsons sykdom 423 463 481 524 536
       Alzheimers sykdom 904 1 108 1 041 1 123 1 279
       Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 729 661 702 744 718
     Sykdommer i sirkulasjonsorganene (Hjerte-karsykdommer) 10 978 10 395 10 106 9 718 9 513
       Iskemisk hjertesykdom 3 850 3 560 3 445 3 215 3 126
        Akutt hjerteinfarkt 2 315 2 131 1 971 1 806 1 581
        Annen iskemisk hjertesykdom 1 535 1 429 1 474 1 409 1 545
       Andre hjertesykdommer (ekskl. revmatiske hjertesykdommer) 3 351 3 124 3 065 2 939 2 691
       Karsykdommer i hjernen 2 417 2 333 2 217 2 153 2 154
       Andre hjerte-karsykdommer 1 360 1 378 1 379 1 411 1 542
     Sykdommer i åndedrettsorganene 4 356 4 613 4 488 4 378 3 754
       Influensa 114 232 342 180 102
       Lungebetennelse 1 557 1 614 1 419 1 430 1 060
       Kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 257 2 352 2 299 2 284 2 119
        Astma 90 110 83 80 82
        Andre kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 167 2 242 2 216 2 204 2 037
       Andre sykdommer i åndedrettsorganene 428 415 428 484 473
     Sykdommer i fordøyelsesorganene 1 262 1 300 1 216 1 291 1 235
       Magesår, sår i tolvfingertarm og jejunum 163 131 119 116 120
       Kronisk leversykdom 205 229 194 218 251
       Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 894 940 903 957 864
     Sykdommer i hud og underhud 113 119 119 105 108
     Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 301 262 296 274 293
       Leddgikt og artrose 89 71 84 60 62
       Andre sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 212 191 212 214 231
     Sykdommer i urin- og kjønnsorganer 798 882 881 857 884
       Sykdommer i nyre og urinleder 455 555 542 528 547
       Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganer 343 327 339 329 337
     Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel - - - - -
     Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 66 65 60 51 53
     Medfødte misdannelse og kromosomanomalier 137 134 121 128 125
     Symptomer og ubestemte tilstander 1 319 1 146 1 305 1 218 1 198
       Plutselig, uventet spebarnsdød (SIDS) 10 7 4 9 4
       Ukjente og uspesifiserte årsaker 770 712 830 817 797
       Andre symptomer og ubestemte tilstander 539 427 471 392 397
     Covid-19 - - - - 411
Ytre årsaker (voldsomme dødsfall) 2 580 2 486 2 713 2 591 2 622
     Ulykker 1 925 1 861 2 008 1 896 1 926
       Transportulykker 190 152 166 167 146
       Fallulykker 912 699 705 694 742
       Drukningsulykker 61 55 72 46 66
       Forgiftningsulykker 343 291 322 317 372
       Andre ulykker 419 664 743 672 600
     Selvmord og villet egenskade 617 595 674 652 639
     Drap 32 26 23 27 36
     Skade, uvisst påført med hensikt 5 4 6 8 12
     Andre skader og forgiftninger - - - 8 9
Mangler Dødsmelding 694 734 842 1 211 1 360