Home

Dødsårsaker 2016-2020

Oppdatert: Sun, 12 Sep 2021 20:32:41

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret tabell D1

Dødsårsak/Dødsår 2016 2017 2018 2019 2020
Total 40629 40710 40793 40561 40534
Dødsfall av sykdommer 37355 37490 37238 36759 36552
     Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer 858 907 932 928 894
     Svulster 11166 11139 11155 11133 11081
     Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem 142 146 130 150 149
     Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 1008 1076 1019 1026 1276
     Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 2795 3074 3185 3111 3043
     Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 2056 2232 2224 2391 2533
     Sykdommer i sirkulasjonsorganene (Hjerte-karsykdommer) 10978 10395 10106 9718 9513
     Sykdommer i åndedrettsorganene 4356 4613 4488 4378 3754
       Influensa 114 232 342 180 102
       Lungebetennelse 1557 1614 1419 1430 1060
       Kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2257 2352 2299 2284 2119
       Andre sykdommer i åndedrettsorganene 428 415 428 484 473
     Sykdommer i fordøyelsesorganene 1262 1300 1216 1291 1235
     Sykdommer i hud og underhud 113 119 119 105 108
     Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 301 262 296 274 293
     Sykdommer i urin- og kjønnsorganer 798 882 881 857 884
     Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel - - - - -
     Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 66 65 60 51 53
     Medfødte misdannelse og kromosomanomalier 137 134 121 128 125
     Symptomer og ubestemte tilstander 1319 1146 1305 1218 1198
     Covid-19 - - - - 411
Ytre årsaker (voldsomme dødsfall) 2580 2486 2713 2591 2622
     Ulykker 1925 1861 2008 1896 1926
     Selvmord og villet egenskade 617 595 674 652 639
     Drap 32 26 23 27 36
     Skade, uvisst påført med hensikt 5 4 6 8 12
     Andre skader og forgiftninger - - - 8 9
Mangler Dødsmelding 694 734 842 1211 1360