Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 16 Jun 2021 15:07:27

Tall fra FHI Ukerapport Uke 23 2021

C19-assosierte dødsfall, fordelt på bostedsfylke i henhold til Folkeregisteret

9. mars 2020 - 13. juni 2021

Bostedsfylke Antall Andel Per 100.000 innbygger
Agder 22 2,78 % 7,1
Innlandet 44 5,57 % 11,9
Møre og Romsdal 5 0,63 % 1,9
Nordland 3 0,38 % 1,2
Oslo 211 26,71 % 30,3
Rogaland 28 3,54 % 5,8
Troms og Finnmark 6 0,76 % 2,5
Trøndelag 17 2,15 % 3,6
Vestfold og Telemark 47 5,95 % 11,1
Vestland 80 10,13 % 12,5
Viken 325 41,14 % 26
Utlandet 2 0,25 % -
Totalt 790 100,00 % 14,7