Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 15 Oct 2021 12:51:19

Tall fra FHI Ukerapport Uke 40 2021

C19-assosierte dødsfall, fordelt på bostedsfylke

9.mars 2020 - 10. okt 2021

Bostedsfylke Antall Andel Per 100.000 innbygger
Viken 352 39,86 % 28,1
Oslo 231 26,16 % 33,1
Vestland 90 10,19 % 14,1
Innlandet 50 5,66 % 13,5
Vestfold og Telemark 50 5,66 % 11,9
Rogaland 36 4,08 % 7,5
Agder 28 3,17 % 9,1
Trøndelag 23 2,60 % 4,9
Møre og Romsdal 9 1,02 % 3,4
Troms og Finnmark 8 0,91 % 3,3
Nordland 4 0,45 % 1,7
Utlandet 2 0,23 % -
Totalt 883 100,00 % 16,4

Vaksinestatus blant C19-assosierte dødsfall