Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Thu, 23 Sep 2021 10:23:16

Tall fra FHI Ukerapport Uke 37 2021

C19-assosierte dødsfall, fordelt på bostedsfylke

9.mars 2020 - 19. sept 2021

Bostedsfylke Antall Andel Per 100.000 innbygger
Viken 346 40,71 % 27,6
Oslo 219 25,76 % 31,4
Vestland 88 10,35 % 13,8
Vestfold og Telemark 50 5,88 % 11,9
Innlandet 47 5,53 % 12,7
Rogaland 35 4,12 % 7,3
Agder 25 2,94 % 8,1
Trøndelag 20 2,35 % 4,2
Møre og Romsdal 7 0,82 % 2,6
Troms og Finnmark 7 0,82 % 2,9
Nordland 4 0,47 % 1,7
Utlandet 2 0,24 % -
Totalt 850 100,00 % 15,8