Home

Antall døde under 70 år per uke

Oppdatert: Sun, 15 Jan 2023 05:39:17

Tall fra SSB tabell 07995