Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 10 Jan 2023 10:56:52

Tall fra SSB tabell 07995

2018-2022: Antall døde under 70 år uke 1-52