Home

2010-2022: Antall døde under 70 år uke 1-52

Oppdatert: Tue, 10 Jan 2023 10:56:04

Tall fra SSB tabell 07995

dodeunder70