Home

Antall døde under 40 år per uke

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 12:04:58

Tall fra SSB tabell 07995