Home

Antall døde under 40 år per uke

Oppdatert: Sat, 21 Jan 2023 23:33:54

Tall fra SSB tabell 07995