Home

2010-2022: Antall døde under 40 år uke 1-52

Oppdatert: Tue, 10 Jan 2023 10:49:28

Tall fra SSB tabell 07995

dodeunder40-uke1-52