Home

Antall døde under 18 år per uke

Oppdatert: Tue, 06 Dec 2022 12:30:21

Tall fra SSB tabell 07995