Home

Antall døde under 18 år per uke

Oppdatert: Sun, 15 Jan 2023 14:45:11

Tall fra SSB tabell 07995