Home

2010-2022: Antall døde per år

Oppdatert: Sat, 28 Jan 2023 18:53:04

Tall fra SSB tabell 07995 og 05379

dode20102022