Home

2000-2024: Antall døde per uke

Oppdatert: Tue, 12 Mar 2024 13:44:33

Tall fra SSB 07795

dodeuke2024

dodeuke2023

dodeuke2022

dodeuke2021

dodeuke2020

dodeuke2019

dodeuke2018

dodeuke2017

dodeuke2016

dodeuke2015

dodeuke2014

dodeuke2013

dodeuke2012

dodeuke2011

dodeuke2010

dodeuke2009

dodeuke2008

dodeuke2007

dodeuke2006

dodeuke2005

dodeuke2004

dodeuke2003

dodeuke2002

dodeuke2001

dodeuke2000