Home

Antall døde over 85 år per uke

Oppdatert: Fri, 13 Jan 2023 22:10:21

Tall fra SSB tabell 07995