Home

Antall døde over 85 år per uke

Oppdatert: Sat, 26 Nov 2022 17:11:21

Tall fra SSB tabell 07995