Home

Antall døde over 70 år per uke

Oppdatert: Sun, 15 Jan 2023 06:36:39

Tall fra SSB tabell 07995