Home

2010-2022: Antall døde 70 år og eldre uke 1-52

Oppdatert: Tue, 10 Jan 2023 11:01:52

Tall fra SSB tabell 07995

dodeover70-uke1-52