Home

Antall døde over 100 år per uke

Oppdatert: Sun, 15 Jan 2023 05:53:24

Tall fra SSB tabell 07995