Home

Antall døde 70-79 år per uke

Oppdatert: Tue, 10 Jan 2023 11:02:19

Tall fra SSB tabell 07995